Hem

Provköp - Lossprevention - Trygga Arbetsplatser

Vi arbetar med Loss Prevention via trygga rutiner på arbetsplatserna, utbildning, kontroller och uppföljning. Våra kunder har tillgång till vårt team av samspelta och internt utbildade Provköpare.

 

Vi erbjuder

Trygga tjänster som motverkar internt svinn i din verksamhet;

 

  • Vi Arbetar förebyggande genom att markera mot oärlighet.

 

  • Få en regelbunden uppföljning av regelefterlevnaden.

 

  • Följa upp avvikelser, identifiera orsaker och säkerställa bevisning.

Våra kunder väljer oss

Eftersom vi kan stoltsera med;

 

 

  • Väl fungerande team med specialister på Provköp.

 

  • Mervärden inom utbildning, policydokument och åtgärdsförslag.

 

  • Etiska riktlinjer, kollektivavtal och försäkrad personal.

Vi arbetar med

Kvalitetssäker personal;

 

 

  • Provköpare som har egen erfarenhet av terminalarbete.

 

  • Bakgrundskontroll av och referenser på alla nya Provköpare.

 

  • Interna utbildningar i utförande, etik och krav på Provköparen.

 

Inside security sammarbetar stolt med Nordic Mystery Shopping

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS